Arbeidsongeschiktheidsverzekering – uw inkomen verzekeren

Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering – uw inkomen verzekeren

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Door een ongeval of een ziekte kunt u arbeidsongeschikt raken. Als ondernemer kunt u dan geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Om inkomensterugval te beperken kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Een AOV beschermt het inkomen van ondernemers tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Bij het bepalen van de juiste AOV spelen verschillende aspecten een belangrijke rol. Bijvoorbeeld het beroep, het werk dat gedaan wordt en de periode die zelf financieel overbrugd kan worden bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Waar bent u voor verzekerd?

 • Als u arbeidsongeschikt raakt door lichamelijke of psychische klachten.
 • Arbeidsongeschiktheid door een ongeval op het werk, thuis, tijdens het sporten of op vakantie.
 • Uitkering bij zwangerschap.
 • Verzekerd voor uw eigen beroep.

Waar bent u niet voor verzekerd?

 • Als u klachten niet medisch vastgesteld kunnen worden door een arts.
 • Als u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent.
 • Als u de verzekeraar misleidt of probeert te misleiden.
 • Als u geen zzp’er, zelfstandig ondernemer of DGA bent.
 • Als u de arbeidsongeschiktheid opzettelijk hebt veroorzaakt.
 • Als u arbeidsongeschikt wordt door gebruik van alcohol of drugs.
 • Als u arbeidsongeschikt wordt door gebruik van geneesmiddelen en u u daarbij niet hebt gehouden aan het voorschrift van de arts.
 • Als u arbeidsongeschikt raakt door opzet, roekeloosheid en een ernstige mate van schuld.
 • Als u arbeidsongeschikt raakt tijdens een misdrijf gepleegd door u of als u in de gevangenis zit.
 • Als u schade hebt door zaken als oorlogen, opstanden, oproer of een kernramp.
 • Als u fraudeert met je arbeidsongeschiktheidsverzekering.