Bedrijfsautoverzekering

Bedrijfsauto-
verzekering

Wat is een bedrijfsautoverzekering?

Een bedrijfsautoverzekering of zakelijke autoverzekering is een verzekering voor uw zaken- en bestelauto.

Welke dekking past bij u?

We bekijken samen welke bedrijfsautoverzekering en dekking het beste past bij bijvoorbeeld de leeftijd en de waarde van het voertuig. Autoschade kost vaak meer dan alleen de reparatie. Vooral als uw bedrijf afhankelijk is van de mobiliteit van uw bedrijfsauto’s.

De wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Deze dekking verzekert de schade die u met uw auto aan andere partijen toebrengt. U bent wettelijk verplicht minimaal deze dekking af te sluiten. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Beperkt casco

Hiermee bent u verzekerd tegen ruit-, brand-, diefstal- en stormschade. De schade is gedekt op basis van dagwaarde. Zelf veroorzaakte schade aan uw auto is niet verzekerd.

Volledig casco / All-risk

Naast de hierboven genoemde dekkingen bent u dan ook verzekerd tegen schade die u zelf veroorzaakt aan uw auto. Denk hierbij aan botsen (uw schuld), slippen, en vandalisme.

De schadeverzekering inzittenden (SVI)

Deze inzittendenverzekering keert uw daadwerkelijke schade (met een bepaald maximum) na een ongeluk uit. Ook als er geen sprake is van invaliditeit of dood. Het kan gaan om letselschade, schade aan kleding en bagage in de auto, smartengeld, derving van levensonderhoud en uitvaartkosten. Zelfs inkomensverlies als gevolg van een auto-ongeval is meeverzekerd.

De ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Deze inzittendenverzekering is vergelijkbaar met de SVI, alleen de ongevallenverzekering inzittenden keert een vast bedrag uit, terwijl de SVI de reële schade vergoedt. Vooral bij blijvend letsel kan dit een belangrijk verschil maken. Daarnaast wordt bij de OVI geen materiële schade vergoed.

Verkeersrechtsbijstand

Heeft u volledig casco dekking op uw autoverzekering? Dan is het verhalen van materiële schades op een schuldige partij meeverzekerd. Kiest u voor alleen WA of beperkt casco dan is dit niet het geval. Ook het verhalen van letselschades valt niet onder deze dekking. Wij raden dan aan om een verkeersrechtsbijstandverzekering af te sluiten. Deze laatste optie biedt dekking in alle mogelijke verkeerssituaties en ook letselschades zijn meeverzekerd.

Ook uw wagenpark goed verzekerd?

Als u meerdere voertuigen bedrijfsmatig wilt verzekeren, kunnen deze als wagenpark worden ondergebracht in één wagenparkverzekering. Deze oplossing biedt u overzicht, bovendien wordt dan vaak extra korting op de premie verleend.