Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschade-
verzekering

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?

Uw bedrijf kan als gevolg van een brand-, storm- of waterschade stil komen te liggen. Er zijn dan geen inkomsten. Vaste lasten en kosten zoals lonen en huur lopen dan gewoon door. Om te zorgen dat u bij schade geen onverantwoord risico loopt, kunt u er voor kiezen een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten.

Waar bent u voor verzekerd?

  • Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor de financiële risico’s van het plotseling stilvallen van uw bedrijf door bijvoorbeeld brand.
  • De vergoeding dekt de vaste kosten (waaronder lonen en salarissen) en de gederfde winst zodat u de continuïteit van uw bedrijf zeker stelt.
  • Ook de bedrijfsschade die ontstaat door een schade bij een ander kunt u verzekeren. Bijvoorbeeld brand bij een bedrijf in hetzelfde gebouw of een belangrijke leverancier die niet meer aan u kan leveren.

 Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Bedrijfsuitrusting en goederen die door schade verloren gaan.
  • Boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk.
  • Boetes als u niet of te laat een opdracht uitvoert.
  • Schade door een aardbeving of overstroming.
  • Huur die u misloopt.
  • Eigen risico dat u moet betalen voor een andere verzekering.