Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroeps-
aansprakelijkheids-
verzekering

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Als u een adviserend bedrijf heeft, kan het voorkomen dat u een beroepsfout maakt, bijvoorbeeld een vergissing of een onjuist advies. Uw opdrachtgever kan hierdoor voor kosten komen te staan waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van verkeerde adviezen en beroepsfouten. Schade die veroorzaakt wordt binnen de omschrijving van de dekking en de voorwaarden is gedekt. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico van vermogensschade en extra kosten voor uw bedrijf. De dekking tegen het risico bestaat uitsluitend binnen de omschrijving van de polis en de polisvoorwaarden.

Waar bent u voor verzekerd?

  • U kunt naast materiële schade aansprakelijk gesteld worden voor vermogensschade die u, uw werknemers of tijdelijke krachten veroorzaken door het geven van bijvoorbeeld een verkeerd advies of ontwerp.
  • Maar ook voor financiële schade die ontstaat door het niet nakomen van een gemaakte afspraak.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Schade door het niet (op tijd) uitvoeren van de opdracht.
  • Schade door foute begrotingen of prijsberekeningen.
  • Schade door rechtshandelingen die u uitvoert zonder toestemming.
  • Schade door het overtreden van intellectueel of industrieel eigendomsrecht.
  • Schade door smaad, laster, belediging of liegen.
  • Schade door asbest en door een (niet-plotselinge) milieuaantasting.
  • Boetes en afkoopsommen.