Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallen-
verzekering

Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

Een ongeval in uw bedrijf kan zorgen voor schade aan bedrijfseigendommen, maar ook voor letsel bij uw werknemers. Jaarlijks krijgen veel medewerkers helaas een ongeluk. De meeste ongevallen (60%) vinden plaats in en om het huis of bij sport en spel. Pas daarna komt werk (30%) en daarna verkeer (10%). Een collectieve ongevallenverzekering geeft een uitkering aan uw werknemers bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval of aan hun nabestaanden bij overlijden. Ongevallen zijn zowel binnen als buiten werktijd verzekerd.

Waar bent u voor verzekerd?

  • Financiële dekking bij overlijden en blijvende invaliditeit.
  • Keuze uit: 24-uurs dekking (7 dagen p/w) of alleen verzekerd voor ongevallen op het werk (en onderweg van en naar het werk).

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Werknemer meedoet aan een wedstrijd zoals een snelheidsrit.
  • Werknemer alcohol of drugs gebruikt.
  • Werknemer een misdrijf pleegt.
  • Werknemer een betaalde sport beoefent.
  • Werknemer een ongeval veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  • Werknemer 70 jaar of ouder is.