Compagnonsverzekering

Compagnons
verzekering

Wat is een compagnonsverzekering?

De compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die het verzekerd bedrag uitkeert bij overlijden van een compagnon, vennoot of maat aan de achterblijvende compagnon(s). Met deze uitkering kan bijvoorbeeld het aandeel van de overleden compagnon worden overgenomen of een vervanger worden betaald.

Waar bent u voor verzekerd?

  • U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijk blijft tijdens de looptijd. Het bedrag wordt in één keer uitgekeerd.
  • U kunt u extra verzekeren, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.
  • De verzekering geldt wereldwijd.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • U bent niet (of minder) verzekerd bij fraude. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.