Cyberverzekering

Cyberverzekering

Wat is een cyberverzekering?

Bedrijven, groot en klein, worden steeds vaker digitaal aangevallen. Bijvoorbeeld door virussen, hacks en ransomware. Uw bedrijfsvoering kan stilvallen, u kunt data verliezen of u loopt imagoschade op. Het dekken van deze risico’s wordt daarom steeds belangrijker.

Waar bent u voor verzekerd?

 • Kosten van forensisch onderzoek.
 • Kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen en andere belanghebbenden.
 • Kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.
 • Kosten voor extra klantondersteuning, bijvoorbeeld via een call center.
 • Kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging.
 • Kosten betaald losgeld.
 • Hulp van een security-adviesbureau.
 • Compensatie omzetverlies in uw online- en offline verkoop.
 • Reparatie, vervanging of herstel van websites, programma’s of data.
 • Kosten van gestolen software of data.
 • Kosten claims individuele personen.
 • Kosten boetes opgelegd door toezichthouders of andere verplichte vergoedingen.
 • Kosten schade als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat.

Waar bent u niet voor verzekerd?

 • Aanspraak gelieerd bedrijf of persoon.
 • Bekende schade.
 • Contractuele aansprakelijkheid.
 • Fraude, crimineel, gewelddadig gedrag of handelen (niet zijnde dekking genoemd onder ‘smaad of laster of onder definitie van hacker).
 • Garanties en toezeggingen.
 • Het verbeteren van ict systemen of de beveiliging daarvan alsmede het uitvoeren van audits.
 • Bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom;
  Inbreuk op een octrooi of gebruik, schending, openbaarmaking of wederrechtelijke toeeigening van handelsgeheimen. Deze uitsluiting geldt niet als u aansprakelijk wordt gesteld voor een fout inzake media. U vindt hier meer over in de polisvoorwaarden.
 • Natuurlijke gebeurtenissen, zoals: brand en overstroming.
 • Gegevens bedrijf of persoon USA.
 • Product- en beroepsaansprakelijkheid.
 • Schade aan personen.
 • Schade door illegaal verkregen data.
 • Opzet en roekeloosheid.
 • Schade door uitval Internet Service Provider;
  Uitval van diensten van aanbieders van internetdiensten, telecommunicatiediensten, nutsdiensten of andere infrastructuur zijn niet verzekerd tenzij het een bedrijfsactiviteit betreft of een data inbreuk in de “cloud”.
 • Schending wet – en regelgeving.
 • Slijtage van systemen.