Extra kostenverzekering

Extra kostenverzekering

Wat is een Extra kostenverzekering?

Bij calamiteiten moet u vaak extra kosten maken om uw bedrijf voort te zetten. Misschien moet u zelfs uitwijken naar een andere locatie. Met extra kosten moet u denken aan bijvoorbeeld het huren van tijdelijke bedrijfsruimte of apparatuur. Maar ook de inzet van extra personeel of mailings naar klanten.

Waar bent u voor verzekerd?

 • Een extra kostenverzekering zorgt ervoor dat de extra kosten die u moet maken om uw bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer op te starten na een calamiteit, gedekt zijn.
 • Dit kan brand- of waterschade zijn, maar bijvoorbeeld ook inbraak of tijdelijke sluiting van het bedrijvenpark waar u gevestigd bent.
 • Huur van tijdelijke bedrijfsruimte.
 • Huur van computers of communicatieapparatuur.
 • Kosten om de tijdelijke locatie geschikt te maken.
 • Extra reiskosten van personeel.
 • Mogelijke extra salariskosten en overwerk.

Waar bent u niet voor verzekerd?

 • Herstelkosten of kosten om je bedrijfsmiddelen te vervangen.
 • Vergoeding voor je vaste lasten of winstderving.
 • Schade door slecht onderhoud aan het gebouw.
 • Schade door opzet en illegale activiteiten.
 • Schade door grondwater, een aardbeving of overstroming.