Garageverzekering

Garageverzekering

Wat is een garageverzekering?

Als eigenaar van een garage of autobedrijf loopt u specifieke bedrijfsrisico’s. Bij het uitvoeren van reparatie of onderhoudswerkzaamheden kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of door voertuigen van uw klanten. Ook kunnen klanten u aansprakelijk stellen als de werkzaamheden aan het voertuig onjuist zijn uitgevoerd.

Waar bent u voor verzekerd?

In een garageverzekering kunt u een aantal verzekeringen afsluiten die op elkaar zijn afgestemd.

  • Schade toegebracht aan derden, bijvoorbeeld door (het nalaten van) handelingen van werknemers.
  • Schade die uw voertuigen toebrengen aan anderen.
  • Schade toegebracht aan of met voertuigen van klanten.
  • Schade aan uw eigen voertuigen, of aan voertuigen die u verkoopt namens een fabrikant of auto-importeur.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Schade tijdens verhuur.
  • Opnieuw uitvoeren van werkzaamheden.
  • Schade die u of een medewerker met opzet heeft veroorzaakt of die ontstaat doordat u expres overheidsregels overtreedt.