Gebouwenverzekering

Gebouwen-
verzekering

Wat is een gebouwenverzekering?

Vaak bent u voor uw bedrijfsvoering afhankelijk van een bedrijfspand. Daarmee loopt u risico’s. Niet alleen grote, maar ook kleine schades kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. Een goede gebouwenverzekering is daarom belangrijk. Een gebouwenverzekering dekt schades aan panden veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, inbraak en vandalisme.

Waar bent u voor verzekerd?

U kunt verschillende onderdelen verzekeren;

 • Schade door brand, blikseminslag en ontploffing.
 • Schade door storm en neerslag.
 • Expertise-, bereddings- en opruimingskosten.
 • Kosten van tuinaanleg en beplanting.
 • Kosten van een noodvoorziening.
 • Extra kosten voor herstel van het gebouw.
 • Huurderving.

Waar bent u niet voor verzekerd?

 • Schade door overstroming van bijvoorbeeld de Noordzee of de Rijn.
 • Schade door schoonmaak of reparatie van het gebouw.
 • Schade door langzaam werkende oorzaken, bijvoorbeeld slijtage.
 • Schade door een aardbeving of grondwater.
 • Schade door water uit een openbare riolering, of kosten voor het herstel van een kapotte waterleiding.
 • Schade aan onderdelen die niet bij het gebouw horen zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.