Geldverzekering

Geldverzekering

Wat is een geldverzekering?

Een geldverzekering is een zakelijke verzekering. De verzekering dekt de kosten van verlies of diefstal van geld, postzegels en cadeaubonnen. Ook tijdens vervoer naar de bank of bij een overval. En als u ongemerkt vals geld aanneemt.

Waar bent u voor verzekerd?

  • De geldverzekering dekt het verlies aan contant geld, passen en cheques bij het bewaren, vervoeren en overdragen tegen diefstal en afpersing.
  • Ook biedt de geldverzekering vaak dekking tegen schade die u kunt lijden door het in ontvangst nemen van vals geld.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Schade door verlies van geld dat u per post verstuurt.
  • Schade doordat u geld kwijtraakt zonder duidelijke oorzaak.
  • Schade door verlies en diefstal van geld tijdens vervoer als u niet de kortste route kiest.
  • Schade door roekeloosheid.
  • Schade door oplichting.
  • Schade door fraude of diefstal.
  • Schade door illegale activiteiten.