Goederentransportverzekering

Goederentransport-
verzekering

Wat is een goederentransportverzekering?

Als u goederen van uzelf vervoert of van anderen laat vervoeren, dan loopt u het risico dat deze beschadigd raken of gestolen worden.  

Waar bent u voor verzekerd?

Met een goederentransportverzekering verzekert u de goederen die u vervoert of laat vervoeren tegen schade als gevolg van beschadiging, verlies of diefstal.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Schade aan goederen waarin u niet mag handelen, omdat ze gebruikt kunnen worden voor oorlogsvoering.
  • Schade door fraude, diefstal, bedrog en vermogensdelicten zoals valsheid in geschrifte.
  • Schade aan goederen van of naar personen of landen die op een sanctielijst staan of waarvoor je geen vergunning hebt.