Machinebreukverzekering

Machinebreuk-
verzekering

Wat is een machinebreukverzekering?

Is een machine beschadigd en valt deze uit? Dan heeft dit vervelende gevolgen voor uw onderneming. De productie wordt minder of valt zelfs stil. En u klanten hebben hier last van. Met de machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade. Met de dekking machinebreukbedrijfsschade bent u zelfs verzekerd tegen de bedrijfsschade door machinebreuk.

Waar bent u voor verzekerd?

 • Materiële beschadiging door eigen gebrek.
 • Vallen en stoten.
 • Vreemde voorwerpen in de machine.
 • Bedieningsfouten.
 • Nalatigheid of opzet van personeel.
 • Overspanning of inductie.
 • Brand (optioneel, standaard is dit uitgesloten).
 • Bedrijfsschade door machinebreuk (machinebreukbedrijfsschade).
 • Extra kosten om bedrijfsschade te voorkomen (machinebreukbedrijfsschade).

 Waar bent u niet voor verzekerd?

 • Schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten en geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom.
 • Ook voor zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken (zoals snaren, riemen, kettingen, matrijzen en smeltzekeringen) en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking.
 • Verder behoren tot de normale uitsluitingen: catastrofe risico’s (natuurrampen, oorlog en dergelijke) en de gevaren die op andere polissen verzekerd plegen te worden (typische brandverzekeringsrisico’s zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en dergelijke).