Milieuschadeverzekering

Milieuschade-
verzekering

Wat is een milieuschadeverzekering?

Bedrijven hebben een wettelijke saneringsplicht. Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt. Niet alleen op de locatie waar uw bedrijf gevestigd is, maar ook op de locatie waar u werkt. Al bij het blussen van een kleine brand bijvoorbeeld kan verontreinigd water de bodem vervuilen. Voor de kosten van het opruimen van de vervuiling bent u verantwoordelijk.

Waar bent u voor verzekerd?

  • Een milieuschadeverzekering vergoedt uw saneringskosten als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Dit kan zowel op de verzekerde locatie als op een locatie van anderen zijn.
  • Ook materiële schade die het gevolg is van de verontreiniging en schade die het gevolg is van de sanering zijn gedekt.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Luchtverontreiniging.
  • Verontreiniging die al aanwezig was voor aanvang van de verzekering.
  • Personenschade en milieuschade door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.
  • Als u niet hebt gehandeld volgens wetten, besluiten, richtlijnen of voorwaarden. Of als u expres milieuschade hebt veroorzaakt.
  • Een verontreiniging bij anderen die ontstaat door een motorvoertuig.
  • Een verontreiniging die ontstaat tijdens werkzaamheden op het water.