Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstand-
verzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

In elke zakelijke relatie kan een juridisch conflict voorkomen. Bijvoorbeeld met klanten, toeleveranciers, werknemers of de overheid. Soms is juridische bijstand dan noodzakelijk. Een goede bedrijfsrechtsbijstandverzekering kan u een hoop werk uit handen nemen op het moment dat u als ondernemer bij een lastig geschil betrokken raakt. Daarnaast vergoedt een bedrijfsrechtsbijstandverzekering de hoge kosten van juridische ondersteuning en een eventuele gang naar de rechtbank.

Waar bent u voor verzekerd?

Rechtsbijstandverzekeringen voor bedrijven kennen een modulaire opbouw. U kiest alleen de modules die voor u als ondernemer relevant zijn:

  • Verkeer.
  • Bedrijfsvoering & Incasso.
  • Inkoop & Verkoop.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Juridische conflicten die u kon verwachten. Of die er al waren toen u de verzekering afsloot.
  • Conflicten die vallen onder het belastingrecht.
  • Het overnemen, stoppen of faillissement (als u de schulden niet meer kunt betalen) van je bedrijf.