Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Vervoerders-
aansprakelijkheids-
verzekering

Wat is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

Als u als expediteur goederen van anderen vervoert of laat vervoeren, dan loopt u het risico dat deze beschadigd raken of gestolen worden.

Waar bent u voor verzekerd?

Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld nadat goederen die u voor anderen vervoert beschadigd, verloren of gestolen zijn.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Schade doordat goederen in beslag zijn genomen.
  • Schade door oorlog of staking in het land waar je de goederen naartoe vervoert.
  • Zonder vergunning of vrijstelling goederen vervoeren van of naar personen of landen die op een sanctielijst