WEGAM-verzekering

WEGAM-verzekering

Wat is een WEGAM-verzekering?

Als uw werknemers voor hun werk motorvoertuigen besturen, dan kunnen zij onder werktijd betrokken raken bij een verkeersongeval. Heeft een medewerker schade of loopt hij letsel op tijdens een zakelijke rit? Dan kunt u als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij lijden.

Waar bent u voor verzekerd?

  • Dekt de schade die de werknemer, tijdens werktijd, met een motorrijtuig heeft geleden wanneer deze schade niet op een andere verzekering is verzekerd. Het kan daarbij gaan om schade met bedrijfsvoertuigen maar ook om schade met de motorrijtuigen van de werknemers zelf.
  • Personenschade, die een medewerker oploopt bij het besturen van een motorvoertuig.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Schade door molest, atoomkernreactie, natuurrampen en fraude.
  • Schade die is veroorzaakt door wedstrijden, opzet, of wanneer alcohol of drugs gebruikt is.