Werkmaterieelverzekering

Werkmaterieel-
verzekering

Wat is een werkmaterieelverzekering?

Stel een graafmachine raakt een ondergrondse kabel (materiële schade) waardoor de fabriek stilvalt (immateriële schade). Of een werknemer rijdt met een heftruck de loods uit en ziet niet dat er juist een collega passeert (letselschade). U bent verplicht hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar hoe zit het dan met een vergoeding voor schade aan het werkmaterieel zelf? Een werkmaterieelverzekering verzekert uw zelfrijdend werkmaterieel.

Waar bent u voor verzekerd?

  • Een werkmaterieelverzekering beschermt u tegen onvoorziene kosten door schade aan het werkmaterieel zelf, of door schade veroorzaakt door werkmaterieel dat zich op eigen kracht kan voortbewegen. Denk hierbij aan heftrucks, palletwagens, maai- of graafmachines, tractoren en hoogwerkers.
  • Er geldt ook een vergoeding voor schade aan kabels, buizen, leidingen en ondergrondse eigendommen.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
  • Schade aan de lading die het verzekerd object vervoerde of takelde.
  • Schade door opzet.
  • Schade door rijden zonder rijbewijs.
  • Schade bij gebruik van alcohol of drugs.