WGA eigenbeheerverzekering

WGA eigenbeheer-
verzekering

Wat is een WGA eigenbeheerverzekering?

Als werkgever heeft u normaal gesproken een WGA-verzekering bij het UWV. De premies van het UWV stijgen fors, waardoor het risico bestaat dat u hierdoor met hogere kosten te maken krijgt. U kunt WGA ook in eigen beheer regelen. Met de eigenbeheerverzekering.

Waar bent u voor verzekerd?

  • Met de module WGA Eigenrisicodragen draagt u het financiële risico over aan een verzekeraar.
  • De verzekeraars vergoeden de WGA-uitkeringen en helpen de werknemers terug te keren naar werk vanaf de ziekmelding.
  • Met de kennis en ervaring van verzekeraars op verzuim én duurzame inzetbaarheid behalen ze vaak betere resultaten bij re-integratie dan UWV.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • (Ex-)werknemer van wie de eerste ziektedag ligt voor de ingangsdatum van de verzekering of voor de startdatum van zijn dienstverband.
  • Werknemers van wie arbeidsongeschiktheid was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband.
  • Werknemers die op de ingangsdatum al een WIA-uitkering (WGA of IVA) hebben.
  • DGA’s en gezinsleden. Tenzij zij verplicht deelnemen aan de werknemersverzekeringen.