WIA verzekering

WIA verzekering

Wat is een WIA verzekering?

Als uw medewerker ziek wordt of door een ongeval niet meer kan werken, dan betaalt u de eerste twee jaar het loon door, zoals in de arbeidsvoorwaarden is afgesproken. U doet er bovendien samen alles aan om de medewerker terug te laten keren op het werk. Lukt dit ondanks alle inspanningen niet? Dan krijgt uw medewerker te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het inkomen kan dan behoorlijk achteruit gaan en zelfs op bijstandsniveau uitkomen. Met een WIA verzekering, ook wel WIA aanvullingsverzekering, kan het inkomensverlies worden opgevangen.

 Waar bent u voor verzekerd?

  • Beschermt tegen inkomensterugval.
  • Geeft invulling aan goed werkgeverschap.
  • Is onderdeel van secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Biedt hulp bij re-integratie.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Arbeidsongeschiktheid door opzet.
  • Werknemers die al ziek of arbeidsongeschikt zijn bij de start van de verzekering of het dienstverband (als dat later is).
  • Er is geen recht op een uitkering als een werknemer een halfjaar na de start van deelname aan de verzekering ziek wordt en dit te verwachten was.