Ziekengeldverzekering

Ziekengeld-
verzekering

Wat is een ziekengeldverzekering?

Door een ongeval of ziekte kunnen uw werknemers (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken. U bent wettelijk verplicht om het loon van zieke werknemers twee jaar lang door te betalen. Bovendien kan het zijn dat u extra kosten moet maken. U moet bijvoorbeeld voor een vervanger zorgen of genoegen nemen met productieverlies. Of de werkplek moet aangepast worden. U bent namelijk ook voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor een geslaagde re-integratie. Een goede verzuimverzekering kan u financieel ondersteunen en u alle zorgen rondom Arbodienstverlening uit handen nemen.

Waar bent u voor verzekerd?

Een ziekengeld- of verzuimverzekering vergoedt de kosten van loondoorbetaling van een zieke werknemer voor de eerste twee jaar. Maar daarmee is uw werknemer nog niet terug aan het werk. Als werkgever krijgt u bij verzuim dus te maken met een complexe wetgeving omtrent zowel loondoorbetaling als Arbodienstverlening. Een goede verzuimverzekering kan u financieel ondersteunen en u ook zorgen rondom Arbodienstverlening uit handen nemen.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam.
  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.
  • Te verwachten arbeidsongeschiktheid.
  • Als er sprake is van fraude of opzet.
  • Ernstige conflicten, zoals een oorlog.