Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Wat betekent NHG? De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot 435.000 euro (in 2024). Sluit u een NHG-hypotheek af, dan leent u verantwoord en betaalbaar. Met hypotheekgarantie loopt u als woningeigenaar minder risico en profiteert u van een rentekorting. Als u bijvoorbeeld uw maandlasten niet meer kan betalen omdat u werkloos of arbeidsongeschikt bent geworden, dan moet u uw huis verkopen. Als de opbrengst niet voldoende is om uw restschuld af te lossen, betaalt het NHG, officieel ook wel Waarborgfonds Eigen Woningen genoemd, onder bepaalde voorwaarden het verschil aan de bank. 

Wat zijn de NHG-regels?

U komt in aanmerking voor NHG als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • De belangrijkste NHG-norm is dat het aankoopbedrag van de woning (plus eventuele verbouwingskosten) maximaal 435.000 euro is (in 2024). 
  • Als er sprake is van energiebesparende voorzieningen dan kan u maximaal 6 procent extra lenen tot 461.100 euro. 
  • De woning moet u hoofdverblijf zijn.
  • De NHG-regeling is mogelijk voor alle soorten woonhuizen, voor appartementen en voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen. NHG is niet mogelijk voor de aankoop van recreatiewoningen, woonboten, garages en stacaravans.

Nationale Hypotheek Garantie grens

U kunt niet bij elke hypotheek aanspraak maken op de Nationale Hypotheek Garantie. Er geldt namelijk een zogeheten Nationale Hypotheek Garantie grens bij een tweetal verschillende situaties. De hoogte van deze NHG-grens is als volgt:

  • De maximale koopsom van het huis (plus de eventuele verbouwingskosten) mag in 2024 maximaal 435.000 euro bedragen. 
  • Brengt u energiebesparende voorzieningen aan, dan bedraagt de maximale kostengrens € 461.100. Het extra bedrag mag alleen aan energiebesparende voorzieningen besteed worden.

NHG Kosten (borgtochtprovisie)

Bij het afsluiten van een hypotheek met NHG betaalt u eenmalige kosten aan NHG. Dit NHG-percentage (ook wel borgtochtprovisie genoemd) is in 2024 0,6 procent van het hypotheekbedrag. Is de hypotheek bijvoorbeeld 300.000 euro, dan betaalt u aan NHG 1.800 euro aan NHG-tarief (0,6% x 300.000).

Geen restschuld bij gedwongen verkoop

Bent u werkloos of arbeidsongeschikt en kunt u uw maandlasten niet meer betalen? Dan moet u waarschijnlijk uw huis verkopen. Is de opbrengst niet genoeg om uw hele hypotheek af te lossen, dan betaalt het NHG onder bepaalde voorwaarden het verschil aan de bank. Dit valt onder de NHG-garantie.  

Voordelen NHG-hypotheek

Waarom een NHG hypotheek afsluiten? Het belangrijkste voordeel van de Nationale Hypotheek Garantie is de rentekorting die geldverstrekkers geven bij een hypotheek mét Nationale Hypotheek Garantie. Deze korting kan oplopen tot 0,6% per jaar. Dit scheelt u al snel enkele honderden euro’s per jaar.

Daarnaast zijn de normen voor de NHG in samenspraak met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) opgesteld. Dat betekent dat een hypotheek met NHG een verantwoorde lening is.

Een ander voordeel van een hypotheek met NHG is dat u geen restschuld overhoudt bij een gedwongen verkoop. Het Waarborgfonds kan u dan de restantschuld kwijtschelden, wanneer u naar hun oordeel geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop of alles hebt gedaan om de restschuld te verlagen.

Nadelen van NHG

Een nadeel van een NHG-hypotheek is dat er een grens is aan de koopsom. U kunt dus niet voor alle woningen een NHG-hypotheek krijgen. Een ander nadeel is dat u eenmalige kosten maakt voor het afsluiten van NHG.

NHG en woningverbetering

NHG is ook mogelijk bij verbetering van uw woning. Hier moet dan sprake zijn van ‘kwaliteitsverbetering’ofwel herstel van achterstallig onderhoud, verbetering en/of uitbreiding van de woning. Denk aan een nieuwe badkamer, keuken, dakkapel of andersoortige woninguitbreiding, maar ook aan achterstallig onderhoud. Het gaat hier immers om verbouwing en/of verbeteringen aan uw woning. U kunt uw bestaande hypotheek oversluiten naar een andere geldverstrekker en tegelijkertijd verhogen of u kunt, naast uw bestaande NHG hypotheek, een aanvullende lening voor verbouwing of verbetering van uw woning afsluiten.

Houd er wel rekening mee dat het verbouwingsbedrag in depot wordt gehouden en pas bij het inleveren van nota’s wordt uitbetaald. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat u eerst zelf het geld moet voorschieten.

Houd er ook rekening mee dat er nooit meer geleend kan worden dan 100 procent van de woningwaarde. Heeft uw huis onvoldoende waarde, dan kunt u niet alles meefinancieren en moet uw eigen geld inbrengen. Gaat u uw woning verbeteren met energiebesparende voorzieningen, dan mag u 106 procent van de marktwaarde lenen. Let op: niet iedere geldverstrekker hanteert deze regeling.

Energiebesparende voorzieningen 

Energiebesparende voorzieningen kunnen ook met NHG worden meegefinancierd. Als u naast de aankoop van de woning ook de woning gaat verbeteren op basis van energiebesparende voorzieningen dan mag u de daadwerkelijke kosten aan energiebesparende voorzieningen meefinancieren. De maximale kostengrens bedraagt dan 461.100 euro (in 2024). 

Een prettige bijkomstigheid is dat de lasten van de investeringen in energiebesparing vanaf 2016 tot een bedrag van maximaal 9.000 euro buiten beschouwing blijven bij de inkomenstoets (waarmee wordt bepaald hoeveel u kan lenen) als het bruto jaarinkomen minimaal 33.000 euro bedraagt. U kunt dus op basis van hetzelfde inkomen meer lenen als er sprake is van energiebesparende voorzieningen. Onder energiebesparende voorzieningen vallen: spouwmuur-, dak- en vloerisolatie, HR++ beglazing, een warmtepomp en/of zonnepanelen. Daarnaast mag ook 9.000 euro buiten beschouwing worden gelaten bij aankoop van een zeer energiezuinige woning (energielabel A++ of hoger, of energieprestatie coëfficiënt van maximaal 0,6) en 25.000 euro bij de aankoop van een energieneutrale woning.  

Is de Nationale Hypotheek Garantie verplicht?

U bent niet verplicht om een hypotheek met NHG af te sluiten. Maar als NHG mogelijk is, is het in principe altijd slim om ervoor te kiezen. Niet alleen profiteer u dan van een iets lager rentepercentage, u weet ook zeker dat de hypotheek bij u past aangezien dit volgens het Nibud voor uw wordt uitgerekend. Bovendien blijft u niet met een restschuld zitten als u onverhoopt te maken krijgt met een gedwongen verkoop van uw woning.

Met terugwerkende kracht NHG krijgen

Kunt u NHG afsluiten op een bestaande hypotheek? Het is mogelijk om een bestaande hypotheek over te sluiten naar een hypotheek met NHG. U moet dan natuurlijk wel aan de hierboven genoemde NHG-normen voldoen