Autoverzekering

Autoverzekering

Wat is een autoverzekering?

Met een autoverzekering verzekerd u uw zelf tegen eventuele schade die u in het verkeer veroorzaakt aan uw eigen auto of die van iemand anders. Iedereen die een auto op zijn naam heeft staan, is verplicht om minimaal een WA autoverzekering af te sluiten.

Dekkingen op de autoverzekering

Een autoverzekering bestaat uit verschillende onderdelen (dekkingen). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen kunt u deze wel of niet afsluiten.

De wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Deze dekking verzekert de schade die u met uw auto aan andere partijen toebrengt. U bent wettelijk verplicht minimaal deze dekking af te sluiten. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Beperkt casco

Hiermee bent u verzekerd tegen ruit-, brand-, diefstal- en stormschade. De schade is gedekt op basis van dagwaarde. Zelf veroorzaakte schade aan uw auto is niet verzekerd.

Volledig casco / All-risk

Naast de hierboven genoemde dekkingen bent u dan ook verzekerd tegen schade die u zelf veroorzaakt aan uw auto. Denk hierbij aan botsen (uw schuld), slippen, en vandalisme.

De schadeverzekering inzittenden (SVI)

Deze inzittendenverzekering keert uw daadwerkelijke schade (met een bepaald maximum) na een ongeluk uit. Ook als er geen sprake is van invaliditeit of dood. Het kan gaan om letselschade, schade aan kleding en bagage in de auto, smartengeld, derving van levensonderhoud en uitvaartkosten. Zelfs inkomensverlies als gevolg van een auto-ongeval is meeverzekerd.

De ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Deze inzittendenverzekering is vergelijkbaar met de SVI, alleen de ongevallenverzekering inzittenden keert een vast bedrag uit, terwijl de SVI de reële schade vergoedt. Vooral bij blijvend letsel kan dit een belangrijk verschil maken. Daarnaast wordt bij de OVI geen materiële schade vergoed.

Verkeersrechtsbijstand

Heeft u volledig casco dekking op uw autoverzekering? Dan is het verhalen van materiële schades op een schuldige partij meeverzekerd. Kiest u voor alleen WA of beperkt casco dan is dit niet het geval. Ook het verhalen van letselschades valt niet onder deze dekking. Wij raden dan aan om een verkeersrechtsbijstandverzekering af te sluiten. Deze laatste optie biedt dekking in alle mogelijke verkeerssituaties en ook letselschades zijn meeverzekerd.

No-Claim

Een no-claim-beschermer staat ook wel bekend als bonusbeschermer of bonus-malusbeschermer. Met de no-claim-beschermer is het mogelijk om per verzekeringsjaar één schade bij de autoverzekering te claimen terwijl u de premiekorting behoudt.

Elk jaar dat u geen schade claimt, bouwt u één schadevrij jaar op. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting op uw autoverzekering. Claim u wel schade, dan gaat u bij de meeste verzekeraars met drie of meer jaren achteruit op de bonus-malus-ladder. Uw no-claim-korting daalt dus, waardoor u meer premie moet betalen. Met een no-claim-beschermer gaat u bij een schadeclaim achteruit in schadevrije jaren, maar behoud u de opgebouwde korting.

Pechhulp

Na een ongeval heeft u recht op hulpverlening. Bij pech binnen Nederland en/of Europa alleen als u dit meeverzekerd heeft.