Banksparen

Banksparen

Wat is banksparen?

Banksparen is een vorm van sparen, waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening wordt gestort: de bankspaarrekening. U kunt dus niet ‘zomaar’ over het opgebouwde vermogen beschikken; de bankspaarrekening is gekoppeld aan een specifiek doel. U kunt het spaartegoed gebruiken voor:

  • een aanvulling op uw pensioen (bancaire lijfrente)
  • de aflossing van uw hypotheek

Belastingvoordeel

Het grote voordeel van banksparen ten opzichte van een gewone spaarrekening zit in het belastingvoordeel dat u kunt realiseren. Dit is natuurlijk wel aan een aantal regels gebonden.

Bij banksparen voor de aflossing van de hypotheek is de uitkering onbelast (tot € 166.000,- per belastingplichtige), bij een pensioenaanvulling is de inleg onbelast. Over de pensioenuitkering betaalt u wel belasting maar vaak is dat op een moment dat uw inkomen lager is en mogelijk in een lagere belastingschijf valt. Bovendien betaalt u over het kapitaal op de geblokkeerde rekening geen vermogensrendementsheffing.

Banksparen of beleggen

U kunt kiezen voor een bankspaarrekening waarbij u een vaste rente vergoeding krijgt over het gespaarde vermogen. U kunt ook kiezen voor een bankbeleggingsrekening. In dat geval bouwt u vermogen op door middel van beleggingen. Bij een beleggingsrekening neemt u een risico met de kans om een lager of hoger rendement te behalen. Het uiteindelijke kapitaal kan dan lager maar ook hoger uitvallen dan het vermogen dat u voor ogen had.

Overstappen op banksparen

Het is ook mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Het is afhankelijk van de situatie of dit voor u wel of niet interessant is. Zo kan een omzetting fiscale gevolgen hebben en er kunnen (afkoop)kosten aan verbonden zijn. Als u overweegt om over te stappen, neemt u dan contact op met onze adviseurs. Zij adviseren u graag over de mogelijkheden.