Overlijdensverzekering

Overlijdens-
verzekering

Wat is een overlijdensverzekering?

Een overlijdens­risico­verzekering (ORV) is een levensverzekering die eenmalig een bedrag uitkeert als u binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Met de uitkering kunnen uw geliefden bijvoorbeeld de kosten voor kinderopvang, de studie van de kinderen, de hypotheek of de huur blijven betalen. Zo kunnen zij door met hun leven. Met een ORV zorgt u voor financiële rust voor uw naasten.

Waar bent u voor verzekerd?

Er zijn verschillende soorten uitkeringen, te weten;

Eenmalige uitkering

Kiest u voor een eenmalige uitkering? Dan keert de verzekering na overlijden in één keer een bedrag uit. Met dit bedrag kunnen de nabestaanden bijvoorbeeld de hypotheek aflossen.

Periodieke uitkeringen

Kiest u voor een periodieke uitkering? Dan heeft u de keus uit een tijdelijke of een levenslange uitkering. Hiermee kunt u het inkomen tijdelijk of levenslang aanvullen.

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Gelijkblijvende risicoverzekering                               

 • Het verzekerd bedrag blijft gelijk
 • De premie blijft gelijk.
 • Handig als u een bedrag wilt verzekeren dat niet verandert. Zoals een gelijkblijvende hypotheekschuld (aflossingsvrije hypotheek).

Lineair dalende risicoverzekering

 • Het verzekerde bedrag daalt elk jaar met een hetzelfde bedrag.
 • De premie daalt ieder jaar, omdat u voor een steeds lager bedrag verzekerd bent.
 • De laatste jaren van de verzekering betaalt u geen premie meer.
 • Handig als u een bedrag wilt verzekeren dat gelijkmatig afneemt. Zoals een dalende hypotheekschuld (lineaire hypotheek).

Annuïtair dalende risicoverzekering

 • Het verzekerde bedrag daalt elk jaar met hetzelfde percentage.
 • De premie daalt ieder jaar, omdat u voor een steeds lager bedrag verzekerd bent.
 • De laatste jaren van de verzekering betaalt u geen premie meer.
 • Handig als u een bedrag wilt verzekeren dat afneemt. Zoals een dalende hypotheekschuld (annuïteiten hypotheek of bankspaarhypotheek (SEW)).

Waar bent u niet voor verzekerd?

 • U bent niet (of minder) verzekerd als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken) of bij fraude.