Pleziervaartuigenverzekering

Pleziervaartuigen-
verzekering

Wat is een pleziervaartuigenverzekering?

Met de pleziervaartuigenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw motorboot, zeilboot of kano.

Waar bent u voor verzekerd?

 • WA: Schade aan anderen.
 • Beperkt casco: Hiermee bent u verzekerd als de boot schade oploopt door onder andere brand, storm, diefstal of een inbraak.
 • Casco: Schade aan uw eigen vaartuig.

Waar bent u niet voor verzekerd?

 • Grote rampscenario’s.
 • Schade als gevolg van opzettelijk of roekeloos handelen.
 • Schade door gebruik van alcohol, drugs of bedwelmende middelen zoals lachgas.
 • Schade door slecht onderhoud, slijtage en langzaam inwerkende weersinvloeden.
 • Schade veroorzaakt door ernstige nalatigheid.

Aanvullende verzekeringen:

 • Ongevallenverzekering voor opvarenden: een uitkering wordt gedaan wanneer de opvarenden van uw pleziervaartuig bij een ongeval gewond raken of overlijden. U kunt kiezen uit verschillende combinaties van vaste uitkeringen.
 • Trailerverzekering: Met deze aanvullende dekking zorgt u ervoor dat de schade aan de trailer waarmee u uw pleziervaartuig vervoert ook verzekerd is.
 • Pechhulp Nederland: De pechhulpdekking zorgt ervoor dat u bij pech wordt geholpen en zo snel mogelijk weer verder kunt varen.

No-claim korting

Dient u een jaar lang geen schadeclaim in? Dan spreken we van een schadevrij jaar. Hoe hoger het aantal schadevrije jaren, ho hoger uw no-claim korting. Sluit de verzekering direct aan op een eerdere verzekering? Dan neemt u het aantal schadevrije jaren mee.