Recreatiewoningverzekering

Recreatiewoning-
verzekering

Wat is een recreatiewoningverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw recreatiewoning in Nederland. Wat is een recreatiewoning verzekering ten opzichte van een ‘normale’ opstalverzekering? Een recreatiewoning verzekering is bedoeld voor de risico’s van een recreatiewoning verzekeren. Een recreatiewoning verzekeren is een specifiek risico. Daarom kunt u met een verzekering die specifiek is bedoeld voor een vakantiewoning verzekeren, zeker zijn van een complete dekking passend bij uw recreatiewoning.

Waar bent u voor verzekerd?

Basisdekking

 • Aanrijding.
 • Brand.
 • Hagelinslag.
 • Inbraak.
 • Lekkage.
 • Neerslag.
 • Omvallen van bomen.
 • Overstroming.
 • Storm.
 • Vandalisme.

Allriskdekking

 • Schade door plotseling en onvoorzien vallen en stoten.
 • Schade door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen.

 Waar bent u niet voor verzekerd?

 • Als u schade hebt door grondwater, een aardbeving of overstroming doordat een primaire waterkering heeft gefaald of omdat u buitendijks woont.
 • Als u niet genoeg hebt gedaan om schade te voorkomen, bijvoorbeeld doordat u uw ramen en deuren open laat staan bij neerslag. Of omdat u uw recreatiewoning niet goed onderhoudt.
 • Als u schade hebt door lekkende voegen en kitnaden.
 • Ruitbreuk als u schade hebt tijdens de bouw, verbouw of aanbouw van uw recreatiewoning.
 • Als uw schade ontstaat door constructiefouten, installatie- of montagefouten van of in uw recreatiewoning, aanbouw, bijgebouw, luifel, voortent of inboedel.
 • Alsu schade hebt door vandalisme aan de buitenkant van je recreatiewoning, zoals graffiti.
 • Als u permanent in uw recreatiewoning woont. Of als u uw recreatiewoning voor zakelijke doeleinden gebruikt.
 • Als u de premie niet hebt betaald.
 • Als u schade hebt die anderen kunnen vergoeden.
 • Schade door opzet, molest, een kernramp of als er in uw recreatiewoning criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld een hennepkwekerij.