Woonlastenverzekering

Woonlasten-
verzekering

Wat is een woonlastenverzekering?

Een woonlastenverzekering keert uit bij inkomensdaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Met zo’n verzekering kunt u gedurende een bepaalde periode (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten betalen.

Waar bent u voor verzekerd?

  • Bij de dekking arbeidsongeschiktheid ontvangt u, zolang u arbeidsongeschikt bent volgens de voorwaarden, maandelijks het verzekerd maandbedrag tot maximaal het einde van de verzekering. Bij de dekking werkloosheid ontvangt u maandelijks het verzekerd maandbedrag voor maximaal 12 of 24 maanden (keuze).
  • Bij de dekking werkeloosheid ontvangt u een uitkering als u een vast contract hebt, onvrijwillig werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt.

Waar bent u niet voor verzekerd?

  • Bij overlijden is er geen uitkering.
  • Ar­beids­on­ge­schikt­heid niet me­disch vast te stel­len.
  • De arbeidsongeschiktheid moet medisch objectiveerbaar zijn. Dit betekent dat de oorzaak door artsen wordt herkend, deze onder een medische erkende diagnose kan worden gebracht en er overeenstemming is tussen artsen over de diagnose.
  • Al­ge­me­ne uit­slui­tin­gen.
  • In sommige gevallen krijgt u nooit een uitkering. Bijvoorbeeld als u fraude pleegt. Of de arbeidsongeschiktheid of werkloosheid is opzettelijk veroorzaakt. Of de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door overmatig gebruik van alcohol, drugs of medicijnen.